ยินดีต้อนรับ สู่เว็บบล็อกเพื่อความบันเทิงใจ

วันจบการศึกษาปี 52


วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

กลอนรัก
*** คิดถึง...เธอจริงจัง
*** คิดถึง...ทุกวันรู้บ้างไหม
*** คิดถึง...เธอแทบขาดใจ
*** คิดถึง...ตลอดไปนะคนดี

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

การอบรมการสร้างเว็บบล็อก

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์ มาศขาว ได้ร่วมการอบรมการสร้างเว็บบล็อกในระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เนื้อหาในการอบรมครั้งเป็นการอบรมเรื่องการสร้างเว็บบล็อก โดยการอบรมมีประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ไดรับจากการอบครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี